Täzelikler

Fransuz oba hojalyk kompaniýalary Türkmenistanyň geljegi uly taslamalaryna gatnaşmaga taýýar

Fransiýanyň telekeçiler birleşigi "MEDEF International" we iki ýurduň diplomatik wekilhanalary tarapyndan gurnalan webinar Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyndaky oba hojalyk pudagyndaky hyzmatdaşlyga bagyşl...

Türkmenistan Täjigistana pomidor eksport etmek boýunça öňdebaryjy orunlar eýeledi

Türkmenistan Täjigistana 2020-nji ýylda pomidor eksport etmek işini başlady, ýöne bu gysga wagtyň dowamynda bazary eýeledi. EastFruit portalynyň habaryna görä, Türkmenistan bu önümleri öndürýän özbek öndürijil...

Türkmenistanda täze Milli Oba maksatnamasy peýda bolar

Türkmenistanda 2027-nji ýyla çenli täze Milli Oba Maksatnamasy peýda bolar, bu ýurduň ilatly nokatlarynyň ýaşaýjylarynyň durmuş we ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleri öz içine alar. Ol ma...