“Kämillige Tarap” Hojalyk Jemgyýeti şu aşakdaky ugurlar boýunça işleri ýerine ýetirýär:

Biziň üstünligimiz:

·   Oba hojalyk önümleri bazarynda 10 ýyldan gowrak

·   2500 gektardan gowrak ekin meýdanlary

·   Döwrebaplaşdyrylan şitilhanalar

·    Oba hojalyk maşynlarynyň hususy awtoparky

·   Tejribeli we ökde hünärli işgärler

·    Suwy tygşytly ulanmak maksady bilen damjalaýyn suwaryş ulgamy

·   Öndürilýän harytlaryň uly assortimenti

Aýratynlyklarymyz:

Ýokary tejribeli hünärmenleriň sanyny günsaýyn artdyrýarys

Üstünlikli önümçilik sistemamyz arkaly hereket edýäris

Söwda nokatlarynda gerekli harytlary öwrenip, olaryň iň esasylaryny öndürmekligi ýola goýýarys

Ygtybarly hyzmatdaşlygy we sanly ulgamy ösdürmegi göz öňünde tutýarys